Wil je tekst in Word hoofdletters naar kleine letters omzetten? Of juist andersom? Je hoeft in Word dan niet alle tekst te verwijderen en opnieuw te typen! Dit artikel vertelt je voor eens en altijd hoe je van hoofdletters naar kleine letters komt via Word sneltoets Shift+F3. Van standaard naar letters in kapitalen. En andersom..

Hoofdletters naar kleine letters (Word sneltoets)

Hoe kun je tekst in hoofdletters omzetten naar kleine letters? Er zijn situaties waarin je hoofdletters uit een tekst wilt halen, bijvoorbeeld voor het samenstellen van een url die alleen uit kleine letters mag bestaan. Ook kan het gebeuren dat je per ongeluk een tekst hebt getypt met de knop ‘Caps Lock’ nog aan. Het resultaat is dan EEN TEKST IN HOOFDLETTERS. Dat wil je natuurlijk niet en is heel irritant.

Selecteer tekst, dan [Shift+F3]

De sneltoets [Shift+F3] (Windows) is het meest handig om te gebruiken. Elke keer dat u deze sneltoets gebruikt, verspringt de tekst die je hebt geselecteerd naar grote of kleine letters.
Ga als volgt te werk om kleine letters te veranderen naar hoofdletters, of een enkel woord een Beginhoofdletter mee te geven:

  • 0mzetten van tekst naar kleine letters: selecteer het woord of de gehele zin, druk [Shift+F3].  Resultaat: VAN KLEINE LETTERS NAAR GROTE LETTERS
  • HOOFDLETTERS IN KLEINE LETTERS VERANDEREN: selecteer het woord of de gehele zin, druk [Shift+F3]. Resultaat: hoofdletters naar kleine letters in word
  • een woord zonder hoofdletters wijzigen in een woord met een beginhoofdletter: zet cursus midden in het woord, druk [Shift+F3]. Resultaat: Beginhoofdletter Word

Regelafstand vergroten in Word

  • Word regelafstand opnieuw instellen? Standaard staat deze op enkel, maar deze instellen op “meerdere 1,15” geeft meer leesbaarheid en voorkomt ook weergave van halve letters in Word. Zie plaatje:

Kleine-letters-Word-naar-hoofdletters-veranderen

Plaatje over instellen alinea regelafstand Word – bron: Windows10Help.nl

Kleine 2 aan woord toevoegen

Hoe kun je een kleine 2 toevoegen? Welnu:

  • Kleine 2 aan woord2, toevoegen, hoog2: superscript, laag2: subscript (Selecteer de letter 2, gebruik dan de rechtermuisknop: Kies Lettertype, zet vinkje aan). Zie plaatje:

KLeine 2 maken Word

Webredactieblog geeft nog meer tips over content maken, zoals deze drie artikelen:

Succes met WordPress!

Gerben G van Dijk

Gerben G van Dijk
Volg hem