Slecht geordende content, onduidelijke informatie, tijdverlies bij de klant en een matige gebruikerservaring. Klanten of medewerkers vinden niet wat ze zoeken…

Dat is toch niet wat je wilt? Als je bedenkt dat steeds meer online gaat, wil je dan niet dat alle diensten op pagina 1 in Google komen? Als het om interne communicatie gaat, wil je toch mensen vooral helpen?

Gerben G van Dijk helpt non-profitorganisaties bij hun online dienstverlening

Gerben G van Dijk

Gerben-G-van-Dijk-webredactie-blog-WordPress

 

T: 06-23661106
E: Gerben G van Dijk

 

Connecten via LinkedIn kan altijd. Gewoon even doen. :-)

 

Wil je content beter online vindbaar en zichtbaar krijgen?

Dan herken jij vast deze vragen:

 • Waarom scoort mijn site niet hoger in Google?
 • Op welke zoekwoorden vindt men mijn site?
 • Wat doet mijn concurrent beter?
 • Hoe krijg ik meer verkeer en klanten?
 • Welke pagina’s pak ik aan?

Allemaal prima vragen. Ik hoor ze graag  van je.

 

Contentmanager, online specialist & sparring partner

Gerben G van Dijk is inzetbaar als contentmanager, online specialist en sparring partner. Hij helpt non-profit organisaties om de stap te maken naar een betere online performance. Hij verzet online werk, om doelen van de organisatie (eerder) te bereiken. Dit kan leiden tot hogere klanttevredenheid, meer efficiëntie en minder kosten.

SEO en SEA in evenwicht

Als contentspecialist kan ik je oude of nieuwe website op alle fronten verbeteren. Hoger komen in Google is daarbij een veelgehoorde wens, maar kwaliteit van content is daarbij wel een voorwaarde. Hetzelfde geldt voor stappen naar linkbuilding. Wat mijn SEO aanbod precies is? Dat zit zo. Vanuit de regio Utrecht doe ik een SEO scan. Een contentanalyse van de website en SEO en SEA data via Google Search Console, SE-Ranking en Google Ads. Samen met u (en/of uw medewerkers) maken we toegankelijke, begrijpelijke én bruikbare content. Zowel verbetering van content als conversie via redigeren naar SEO teksten, goede foto’s en heldere video’s. Kwaliteitsgericht en voor de lange termijn.

Stappen naar hoger komen in Google

Alhoewel elke vraag verschilt en elke opdrachtgever weer anders is, is het goed om de globale stappen in het proces te overzien:

 • Kennismaken
 • Analyse & meetbaar maken (0-meting)
 • Afbakening doelen, zoekwoorden en sitetechniek
 • Contentverbetering en/of siteverbetering
 • Tooling crossmedia (sociale media structureler)
 • Lokale vindbaarheid SEO (en GMB)
 • Analyse & meetbaar maken (1-meting)
 • Einde traject of vervolg bepalen

Wil je online aan de weg timmeren?

Natuurlijk is er veel te vertellen. Wil je als maatschappelijke organisatie online aan de weg timmeren, zodat doelgroepen zich betrokken gaan voelen en meer tevreden zijn? Mogelijk kan ik je collega’s helpen om dit te realiseren. Neem gerust contact op.

10 vragen om te stellen over online dienstverlening

Bijna elke non-profit organisatie die online diensten aanbiedt, laat kansen liggen omdat zij er onvoldoende in slagen om vanuit klanten (en de menselijke maat) hun content in te richten. Het gevolg van matige content is, dat er meer telefoon en emailverkeer nodig zal zijn om situaties te verhelderen. Ook ontstaan er meer fouten en kan er meer ontevredenheid blijven bestaan bij klanten of het publiek. Het zou goed zijn om als maatschappelijke organisatie jezelf vragen te stellen.

 1. Wat is de klantreis?
 2. Begrijpen klanten waar ze online moeten zijn?
 3. Heeft het online platform (van hun keuze) vindbare toptaken?
 4. Wordt de (hoofd)navigatie en contentstructuur begrepen?
 5. Is de content vindbaar, relevant, begrijpelijk?
 6. Voldoet de content aan de verwachtingen? Worden pijnpunten voldoende onderkent (en opgelost)?
 7. Zijn de mogelijke online acties duidelijk en goed uit te voeren?
 8. Hoeveel tijd kost het klanten om de online taak uit te voeren?
 9. Hoe beleeft de klant de online interactie?
 10. Welke (extra) contactmomenten blijken in praktijk nodig (of overbodig), online en offline?

Wanneer je deze vragen voor verschillenden diensten en producten weet te beantwoorden, komen hieruit online acties voort die prima passen in een projectdefinitie waarmee de online dienstverlening stapsgewijs verbeterd kan worden.

Heb jij deze online frustraties ook?

In het dagelijkse werken op afdelingen en tussen teams blijkt het toch moeilijk om als organisatie extern gericht en zelflerend te zijn als het gaat om de professional performance online. Vanuit gesprekken met vakgenoten herken je vast deze frustraties:

Gebrek aan visie op online mogelijkheden

Uitingsvormen:

Te weinig vertaling van beleid naar online aanpak.

Vaak worden online mogelijkheden te weinig benut. Beleidsdoelen komen zo slechter uit de verf en klanten krijgen niet de dienstverlening waar zij op hopen.
To do: Online doelen stellen, de benodigde capaciteit en werkprocessen inrichten.

Interne organisatie en politiek bepalen de contentstroom

Pro-actieve projectleiders bepalen vaak de contentstroom. Zij sturen content in, zonder bewust te zijn of de impact voldoende is. Als ieder op zijn eigen terrein bezig is, kan juiste prioritering van onderwerpen ‘vergeten worden’. Prioritering op een homepage, in een websitestructuur en in nieuws(brieven) is essentieel. Deze relevantie bereik je minder als je niet een dedicated persoon hebt die daarop let.
To do:  Relevantie van projecten bepalen. Samenhang creëren. Nieuwscriteria opstellen.

Algemene klantenbeleving niet bekend.

Ook kwalitatief een proef op de som nemen, komt weinig voor. Terwijl het zo goed zou zijn om bijvoorbeeld 8 gebruikers thuis wat online taken te laten uitvoeren. En daar inzichten uit te halen.
To do: kwalitatief gebruikersonderzoek inzetten op belangrijkste taken.

Blik naar binnen, real-time klachten worden niet opgemerkt

Webcaretools zoals OBI4wan en Coosto worden vaak slecht ingericht en matig gebruikt. Ook kijken vanuit klantoptiek, het bespreken van klantreizen en pijnpunten, komt niet op de agenda. In de waan van de dag, blijft het lastig om de klant ‘tussen de oren te krijgen’.
To do: rapportagecyclus op orde brengen (OBI4wan/Coosto)

Geen KPI’s…

Ook zijn er geen prestatieindicatoren (KPI’s) rondom professional performance online.
To do: KPI’s opstellen en bespreekbaar maken, benodigde capaciteit webbeheer bepalen, cyclus opzetten voor beheer en prioteitenstelling.

Problemen in webstructuur

Uitingsvormen

Website te groot, teveel content om goed te kunnen beheren

In veel gevallen heeft de website geen limiet aan het aantal pagina’s dat nog goed te beheren valt.
To do: Analyse en contentmanagement om tot een beheerbaar aantal pagina’s te komen.

Problemen in contentstructuur

Uitingsvormen:

Te weinig kennis over de klantreis en pijnpunten

Vaak is er weinig kennis en urgentiebesef over wat de doelgroepen precies verwachten van de online middelen. De beleving van buiten naar binnen halen, blijkt in de praktijk toch lastig. De menselijke maat is zoek, klanten en hun verhalen worden niet gehoord of gerelateerd aan de problemen in het online proces.
To do: de klantreis en pijnpunten doornemen.

Content is te ambtelijk, te moeilijk en/of onnodig uitgebreid

Inhoudelijk experts (Subject Matter Exports) zijn misschien een kei in hun vak. Toch blijft het nodig om, samen met hen, professionele webcontent te schrijven. Wanneer je dit nalaat, loop je kans op onduidelijke webteksten. De externe klant raakt dan de hoofdlijn kwijt doordat de teksten te moeilijk zijn (geen b1 taalniveau), nadruk leggen op uitzonderingen en/of (juridisch) te genuanceerd zijn. Dit soort content, sluipt erin en staat een goede gebruikerservaring in de weg.
To do: pairwriting om tot nieuwe teksten te komen.

Content te complex voor lager opgeleiden

Bij het maken van content kan te gemakkelijk gedacht worden dat de doelgroep het wel begrijpt, of zelfs zou moeten begrijpen. Wetgeving en procedures lijken leidend, in plaats van de klant(beleving) en de wens om het voor de klant gemakkelijker te maken. Als de klant veel tijd moet besteden aan zaken, wordt dit niet als urgent probleem gezien.
To do: redigeren van teksten, stappen vereenvoudigen, jargon verwijderen, b1-taalniveau teksten. 

Technische problemen met de website

Uitingsvormen:

Teksten slecht vindbaar voor Google

Puur vanuit de inhoud worden webteksten gemaakt waarbij vooraf geen zoekwoordenonderzoek is gedaan. Waardoor deze teksten slechter, of zelfs helemaal  niet, online te vinden zijn. To do: zoekwoordenanalyse, toevoegen ALT- en Metateksten. Paginatitels verbeteren. Headers toevoegen aan koppen en subkoppen. Schema.org.

Te lange laadtijd van (sommige) pagina’s.

Teveel script op pagina’s of plaatjes zijn te zwaar om te laden. Mogelijk treden fouten op die nadelig zijn voor het gebruik van de website of online applicatie.
To do: technische analyses en verbeteren van website componenten.

Problemen in contentmanagement online

Uitingsvormen:

Klachten en afhaak in online proces onbekend

Webpagina’s die volgens Google Analytics of de Piwik statistieken wel belangrijk zijn, krijgen in de organisatie niet de aandacht die zij verdienen. Waar kwaliteitsbeleid en AVG volop aandacht krijgen, geldt dat vaak veel minder voor online prestaties.
To do: Google Analytics bespreken, kijken waar mensen afhaken, doelen stellen voor updateproces.

Gemiste kansen in het (eenmalig) gebruik van sociale media

Sociale media wordt vaak eenmalig ingezet, terwijl herhaling meer rendement zou geven.
To do: inrichten van sociale media planning tool.

Te weinig zichtbaarheid via Google zoeken

Ook kan het nodig zijn om content te adverteren, zodat je doelgroepen pro-actief helpt en (eerder) bereikt. De mogelijkheden van online marketing worden vaak niet gezien, laat staan benut.
To do: inrichten Google Adwords.

‘Het gebruik van toptaken werkt net zo goed op intranetten als op websites voor het publiek’.

Gerry Mc Govern (Gov.uk)

De gevolgen van slechte content

Het gevolg van dit alles: slecht geordende content, onduidelijke informatie, tijdverlies bij de klant en een matige gebruikerservaring.  Doelgroepen vormen hun mening over je organisatie op basis van deze slechte gebruikerservaring. Ook intern ontstaat schade. Denk maar aan het verlies van efficiëntie, tijd, kosten en kansen. Nu, en later. Als je online dienstverlening wilt verbeteren, kun je deze situatie niet laten voortbestaan. Dan moet er wat gebeuren.

Ga jij nieuwe inzichten omzetten in online acties?

Hoe belangrijk een goede bewustwording ook is; het werken aan online verbeteringen kost doorgaans veel tijd. Zowel het overleg erover als de feitelijke uitvoering. Mogelijk kan dit dan beter buiten het reguliere werk georganiseerd worden om een versnelling mogelijk te maken. De organisatie profiteert daarna van de beter gestructureerde, online processen.

Gerben G van Dijk is beschikbaar om zijn online kennis in te zetten waar dat het meest nodig is. Via contentmanagement, contentanalyses, beheer van webstructuur en online redactie van de website of andere, online platformen. Ook kan het compleet inrichten van CMS, toptaken, webcare, sociale media (planning) of ontwerptool(s) de opdracht zijn. Mensen meenemen, via instructies, overleg en prikkelende stellingen (bijvoorbeeld) hoort ook bij dit soort implementatie.

Het is motiverend voor iedereen om van een online uitdaging een gezamenlijk project te maken. Een tijdspad met een begin en een eind. Samen optrekken. Ruimt creëren om de online doelen op een juiste manier te verbinden aan de organisatie- en beleidsdoelen. Zo kan de organisatie de effectiviteit verhogen en de kloof met doelgroepen verkleinen.

Intern beginnen, extern winnen

Dus…. Wil je als maatschappelijke organisatie aan de weg timmeren in de ogen van je doelgroepen? Wil je online de dingen beter voor elkaar hebben? Zet Gerben G van Dijk in als online specialist en sparring partner en verzet samen de bakens. Zaken die hij kan oppakken:

 • Contentdesign en webredactie
 • Contentmanagement & contentontwikkeling
 • Analyse toptaken en online prestaties
 • Onderzoeken van de klantreis en verbetervoorstellen
 • Verbeteren van de websitestructuur
 • Inrichten van online platformen (CMS systemen, webcare e.d.)
 • Google vindbaarheid (SEO) en toegankelijkheid vergroten
 • Inspirerende sessies en kennisoverdracht
 • UX-onderzoek met de doelgroep.

Ervaring die Gerben G van Dijk meebrengt

Gerben G van Dijk is online specialist, contentmanager en sparring partner.  Hij werkt vanuit de regio Utrecht, Zeist, Houten en Bunnik. Hij heeft veel kennis van communicatie. Hij is goed in strategische- en creatieve concepten. Als bedrijfskundig opgeleide HBO’er kan hij goed analyseren hoe online communicatie beter kan. Hij is vader van drie dochters en neem dus ook de nodige levenservaring mee. Ben je op zoek naar online versterking? Neem dan contact op met Gerben.

Ervaring met professionele webredacties

Zijn ervaring heeft hij ontwikkeld via professionele communicatieafdelingen en webredacties, zoals Rijkswaterstaat (vananaarbeter.nl), de Vrije Universiteit, FNV Professionals, ActiZ, Breda University, gemeente Bunnik, Buurtteamorganisatie Utrecht. Zie verder zijn LinkedIn profiel en aanbevelingen.

Passende sectoren

Publieke sectoren zoals kennisorganisaties, zorg, sociaal domein, (semi-) overheid, welzijn en ICT. Soms ook stichtingen of andere, goede doelen organisaties.

Soorten webklussen en online projecten in het kort.

Je redenen om een online adviseur, contentmanager of webredacteur freelance in te huren voor Bunnik of regio Utrecht, kunnen divers zijn. Hierbij voorbeelden van webklussen en online projecten.

 • analyse van je bedrijf en (zorgaanbod)producten voor goede online vertaling naar teksten, foto’s en video’s
 • nieuwsaanbod verzorgen, erover adviseren en redigeren (nieuwsbrieven via Mailchimp)
 • website vernieuwen, de homepage stylen en van toptaken voorzien, conversie verhogen
 • Verbetering van websites via contentaudit, SEO techniek toepassen voor betere Google vindbaarheid (o.a. schema.org)
 • webredacteur Utrecht voor e-nieuwsbrieven, sociale media en WordPress content en beheer.
 • dagelijkse webcare verrichten via Obi4wan, voor één per dag freelance sociale media monitoring.
 • webredacteur Utrecht voor advies over Google vindbaarheid: content, techniek, concurrentie en links
 • bedenken van nieuwe formats en migratie van content naar WordPress of ander CMS systeem.
 • video filmpjes met korte interviews of video klantreviews voor sociale media en website.
 • ik ben ook in te huren voor usabilityonderzoek, via online tools zoals Hotjar, op uw website

Werklocaties voor Gerben G van Dijk

Utrecht, Zeist, Amersfoort, Bunnik, Houten, Veenendaal

Tot slot: video over frustratie overwinnen en doorzetten.

In januari 2019 heeft Gerben van Dijk de Alternatieve Elfstedentocht gereden op de Weissensee, dus 200 kilometer. Hij is trots op deze prestatie die hij samen met mijn buurman uit Bunnik heeft volbracht. Het is mogelijk om doelen te bereiken. Bekijk dit verhaal in deze video (5 minuten). Zie ook verdere portfolio van Gerben van Dijk om een betere indruk te krijgen van zijn online vaardigheden.

NB. Zie ook de kleding en materiaaltips voor schaatsers van de Weissensee 2020

Contact met Gerben G van Dijk

Wellicht zie je diverse aanknopingspunten om eens contact op te nemen.

T: 06-23661106
E: Gerben G van Dijk

NB. Connecten via LinkedIn kan natuurlijk ook; ik voeg je dan zeker toe aan mijn netwerk. :-)