B1 webteksten schrijven, is actief schrijven voor een breed publiek. B1 webteksten schrijven doe je met het oog op publiek met een verschillend opleidingsniveau. Webteksten op B1-niveau zijn concreet, actief geschreven.

b1-webteksten-schrijven-gemeente-utrecht

Heldere webteksten schrijven, niet alleen voor overheid…

De reden dat ik er nu over schrijf, is omdat een overheidwebsite (vaker een toptaken website) vaak nieuwe content vereist en dat je die meteen op B1-taalniveau kunt maken via mijn tips. Schrijf actief. Houd het kort. Helder.

B1 webteksten schrijven tips

 • vooranalyse B1 webtekst
 • tekstopbouw B1 webtekst
 • alineaopbouw B1 webtekst
 • zinsbouw B1 webtekst

B1 schrijven betekent gewone taal

Laatst heb ik een open training gedaan bij LVE, oftewel bij Loo van Eck, in Ede. Loo van Eck doet al jaren aan taal- en communicatietrainingen. Lees mijn aantekeningen over schrijven op B1 taalniveau. Voor je begrip is het handig als je weet dat er ook andere taalniveau’s zijn: A1, A2, B2, C1, C2. B1 kun je zien als mbo-niveau waarbij je concreet en actief dingen beschrijft. Doel van b1 taalniveau is dat veel mensen je boodschap begrijpen. Hierbij de tips:

B1 webteksten schrijven: de eye-openers

 • B1-nivo slaat niet op intelligentie, maar op iemand’s taalvaardigheid (verschilt per persoon)
 • ook hoogopgeleiden lezen toch eerder een B1 webtekst, ook bij lage interesse
 • de lezer moet bijna alle woorden snappen (90%), wil iemand een tekst gaan lezen
 • als het abstract wordt, is het sowieso B2 of C2 taalniveau = maximaal 40% publiek.

Vooranalyse bij B1 webtekst maken: start met lezersvragen…(FAQ)

Stel vragen vanuit de lezer, liefst echt de veelgestelde vragen (FAQ). Beantwoord elke vraag via een alinea concept-tekst. Stel jezelf basale vragen zoals:

 • waarom moet ik deze B1 webtekst lezen?
 • waar gaat het over?
 • wat moet ik doen (moet ik iets doen?)
 • wat is het antwoord en waarom?
 • moet ik nog iets weten en waarom?
 • is er iets wat jij me nog wilt vertellen? (en waarom?)
 • en nu? Hoe verder? Wie is bereikbaar?

Tekstopbouw B1 webtekst (voor gehele tekst of toptaak pagina)

 • Je tekst start met kernboodschap in één zin. Waarom een kernzin? Omdat je in ieder geval wilt dat de lezer die zin onthoudt. Zo start je eigenlijk omgekeerd als bij een schrijfproces waarbij je pas tegen het einde van je tekst weet wat je echt wilt zeggen. De kernzin zit dan ergens in de conclusie. Niet doen dus, zet de kernzin helemaal bovenaan. De eerste zin. Dat is de visie van Loo van Eck. Je boodschap moet immers opvallen tussen vele anderen. Bovendien hebben mensen soms erg weinig interesse… En scannen ze je b1 webtekst maar heel kort. Vandaar het beginsel om de centrale boodschap meteen op te dienen. Hetzelfde geldt voor de alinea-kopjes: steeds drie woorden, drie hapklare woorden. Let erop dat je actief schrijft!
 • B1 taal lijkt op spreektaal (!), maar dan wel verzorgde spreektaal. Dus concreet blijven en geen moeilijke woorden gebruiken (geen abstracties, metaforen, jargon, ambtelijke vormen of spreekwoorden.) Ook je smaakgevoel moet je achterwege laten. Verzin geen mooie woorden en laat je ego erbuiten. Accepteer dezelfde zinsbouw en herhaling van hetzelfde woord. Ook al komt je b1 webtekst dan wat simpel over.
 • Stelregel bij b1 webtekst schrijven: elke alinea beantwoordt steeds een vraag (ze de antwoorden dus eerst naar volgorde van belangrijkheid op rij, zoals ook bij een persbericht)

B1 webtekst maken: deel tekst in per alinea

 • het kopje boven de alinea vertelt de inhoud van de alinea in 3 woorden.
 • een vraag roept meer interesse op. Bijv. Hoe krijgt u een paspoort?
  alinea begint eventueel met structurerende basisuitspraak. Bijv. “U kunt een paspoort kopen op twee manieren.” (Je kondigt aan dat je twee dingen gaat uitleggen).
 • algemene regel: 1 boodschap per zin. En geen bijzinnen dus!
 • na elke boodschap (stellende zin), het argument geven in de zin erna (Alsof de lezer zegt, Aha! Hoezo?)
 • na het argument een nieuwe zin voor extra uitleg
 • onderbouwing en/of bronnen in laatste zinnen (waarom?)
 • als je mensen laat linken, geef de link pas na de boodschap/de alinea
 • linken naar bron? Kan, maar vaak te moeilijk. Wetten en regels zijn beschreven op C1 en C2 taalniveau, dus is meer hbo of academisch.

Zinsopbouw op B1 taalniveau

 • bij B1 taalniveau bevat een zin altijd een onderwerp, zoals U en Wij
 • actieve werkwoordsvormen (GEEN kunnen,willen,zullen,worden)
 • geen’tangconstructies’ en ook geen ‘samengestelde woorden’. (Dit is geen B1, maar vaktaal, dus moet ik je uitleggen. Een tangconstructie zet werkwoorden erg ver uit elkaar, wat lezen lastig maakt. Bijv. U moet persoon x, y en z van het station ophalen. Samengestelde woorden is zoiets als: geboortedatum. (Beter is: Wanneer bent u geboren?))
 • zinnen hebben 1 boodschap: 6 – 12 – 15 woorden per zin.

B1 tekstcheck na schrijven

Check na schrijven je B1 webtekst, natuurlijk het liefst ook met iemand uit de doelgroep zelf…

 • wat moet die ander weten? (kernboodschap bovenaan: in één zin)
 • wat wil die ander weten? (inhoud en daarna het argument(en))
 • wat wil ik nog meegeven? (wat is echt nodig?)

Sommige woorden zijn misschien te moeilijk. Of dit zo is, kun je checken via de website: Is het B1? (http://www.ishetb1.nl). Meer tips voor begrijpelijk schrijven kun je vinden bij Klinkende taal (http://www.klinkendetaal.nl).

Video: gemeente Utrecht wil eenvoudige brieven maken

Kun je nu een brief eenvoudig schrijven? Goed zo. Check altijd de spelling en verwijder dubbele spaties via Word. Ben je ambtenaar? Deel dan zeker dit artikel onder je collega’s. Doe je voordeel met B1 webteksten schrijven.

Succes!

Gerben G van Dijk

6 antwoorden

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] Daarnaast is de afwezigheid van video ondertiteling voor mensen met een auditieve beperking al jaren een ‘doorn in het oog’, zogezegd. De webrichtlijnen voor toegankelijk die de overheid stelt, worden niet nageleefd. Eén van de richtlijnen voor digitale toegankelijkheid is ondertiteling toevoegen aan video’s (en ook het beschrijven van betekenisvolle muziek en hoorbare geluiden). Het leesbaar maken van video’s gaat via een transcriptie: een tekstuele uitwerking met tijdsintervallen. Een meer algemene eis is om, ook in video’s, eenvoudige taal te gebruiken. […]

 2. […] testen op usability en responsive aspecten WordPress website testen op Nederlands taalniveau (B1 taalniveau  website test e.d.) en taalgebruik WordPress website testen op gebruikt WordPress thema en […]

 3. […] website testen op Nederlands taalniveau (B1 taalniveau  website test e.d.) en […]

 4. […] je ziet, gaat het om activerende webteksten in spreektaal; niet in schrijftaal. Zelfs je pagina titel kun je nog een extra activering meegeven, zoals ik heb […]

 5. […] moet je ook aangeven dat er ruimte is voor experiment en verbetering. En zo niet: dan heeft het schrijven van webteksten altijd nog iets creatiefs in zich. Weet dus wat je vraagt: een creatief schrijver, een creatieve […]

 6. […] Wil je liever content in klare taal? Ga dan samen expert content schrijven zodat je komt tot een goede structuur en begrijpelijke taal. Winst is dat je zonder heen-en-weer mailen, uitstel en afwachten snel tot een tekst komt. Dat is de boodschap van Wiep Hamstra die 31 mei 2016 een webschrijven workshop gaf over ‘Pair writing’. Leer hoe je Pair writing zelf kunt doen. Tip: lees dan ook mijn bericht over B1 webteksten! […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *