b1 webteksten schrijven

B1-teksten maken, dus op B1-taalniveau schrijven, is toegankelijk schrijven voor een breed publiek. Deze uitgebreide blogpost, kun je oppakken als cursus of training begrijpelijk schrijven op B1-niveau. Het B1-taalniveau bestaat uit korte zinnen met eenvoudige en concrete woorden, zodat de inhoud voor een groot deel van de Nederlandse populatie goed te begrijpen is. B1 niveau schrijven, is direct duidelijk schrijven. Dit artikel begint met snelle schrijftips voor b1-webteksten maken. En heeft daarna specifiekere schrijftips voor creatie van b1-teksten.

In modern contentdesign is het betrekken van je doelgroep(en) enorm belangrijk om te weten hoe je bij hen aansluit. Uitgaande van hun voorkennis, behoeften, problemen en oplossingen. Ook bespreek ik goed gebruik van eenvoudig beeld en principes van toegankelijk ontwerpen naast het gebruik van begrijpelijke taal. Goede taalcheck en B1-check tools die ik ben tegengekomen, kom je zeker tegen in deze blogpost.

Kortom, leer jezelf simpel formuleren via B1-schrijven zonder online cursus. Dit is zogezegd een b1 niveau Nederlands cursus gratis. Alles dat je moet weten over toegankelijk schrijven voor iedereen vind je hier. :-)

Spoedcursus B1-taalniveau schrijven voor ambtenaren (video)

Wanneer je een B1-schrijfcursus zou doen, dan leer je vooral dit: Schrijf actief. Houd het kort. Wees helder. Je kunt dit artikel helemaal lezen, maar in 3 minuten (kijk naar de video) weet je bijna alles al. Alles wat handig is om meer te weten, staat onder de video uitgelegd.

Dit filmpje van de “Best schrijvende ambtenaar Gerda van den Boogaard” is nog steeds zeer actueel. Klik op dit plaatje voor de video met B1-schrijftips of lees ze er direct onder.

B1 Schrijftips voor heldere ambtelijke brieven (vanuit de video)

 1. 10-15 woorden per zin
 2. Illustraties, foto’s of tabel erbij
 3. Korte vraag, alinea als antwoord
 4. Spreektaal
 5. Actieve woorden (niet hebben,worden en zijn)
 6. Geen afkortingen, jargon of ouderwetse woorden.
 7. Alleen vet als tekstaccent

Schrijven op B1-taalniveau. Schrijfalternatieven voor juridische taal

Schrijven op B1 niveau vraagt offers van je: de taal komt lelijker over en je staat meer met de billen bloot. Ook kunnen intern gerichte collega’s en leidinggevenden denken dat je dommer bent dan je feitelijk bent, wat mogelijk (weer) een promotie in de weg staat. So be(at) it! Het is heel juridisch gedacht als je wilt dat teksten duidelijk zijn. Zodat de ander weet wat hij of zij moet doen of laten. Zet juridische waarborgen altijd op een andere plek en verwijs ernaar. Geef via de tekst goede voorlichting. Zorg voor een duidelijke disclaimer bij de website.

Wat zijn B1-webteksten?B1 teksten maken foto gemeente Rotterdam

Een webtekst op B1 taalniveau is goed leesbaar voor de meeste mensen, ongeacht hun opleidingsniveau. Het toetsen van teksten aan B1-taalniveau is de manier om te komen tot begrijpelijk schrijven, zodat (bijna) iedereen een tekst begrijpt.

B1-niveau teksten zijn direct duidelijk, heet dat ook wel, als je afgaat op de overheidscampagne die complexe teksten wil tegengaan. Begrijpelijke teksten lijken natuurlijk meer op spreektaal, dan op ambtelijke, bestuurlijke of juridische taal. In het algemeen geldt dat teksten onleesbaar worden door jargon, maar ook door afkortingen. Zelfs als je denkt dat bepaalde afkortingen breed bekend zijn. Nope!

De overheid hamert, al jaren, op helder een eenduidig formuleren. Maar als alleen collega’s je teksten tegenlezen, snap je wel dat de laaggeletterde doelgroep daarmee NIET geholpen is. Naar B1-schrijven tips.

Waarom schrijven op B1 taalniveau?

Als je wilt dat je boodschap aankomt, moet je aansluiten op de voorkennis en het taalbegrip van je doelgroepen. Campagnes van de overheid, zoals Klare Taal en Direct Duidelijk zullen dit ook zeggen. En dan nu aan de slag!

Het gebruik van meer eenvoudige, alledaagse taal is voor iedereen direct duidelijk.

Ook voor doelgroepen met een taalachterstand, leerproblemen of een lichte verstandelijke beperking (LVB). Voor het gemak zou je van schrijven voor laaggeletterden kunnen spreken. Uit onderzoek blijkt dat (eenvoudige) B1-teksten / taalniveau B1 de volgende voordelen opleveren:

 • Veel mensen begrijpen een vereenvoudigde tekst beter.
 • Je doelgroep leest een vereenvoudigde tekst sneller.
 • Je lezers waarderen een vereenvoudigde tekst hoger.
 • Zowel laaggeletterden én hooggeletterden profiteren van eenvoudige en heldere taal!

Bron: The Internetacademie

Ook slaat B1-taalniveau niet op intelligentie, want:

 • B1-niveau slaat niet op intelligentie, maar op iemand’s taalvaardigheid (dit verschilt per persoon)
 • ook hoogopgeleiden lezen toch eerder een B1-webtekst, ook bij lage interesse
 • de lezer moet bijna alle woorden snappen (90%), wil iemand een tekst gaan lezen
 • als het abstract wordt, is het sowieso B2 of C2 taalniveau = maximaal 40% publiek.

Bron: B1-schrijftraining van Loo van Eck (=”Training Schrijven in taalniveau B1″)

Naar B1-schrijven tips.

Schrijven voor laaggeletterden in klare taal

Volgens sommigen (ondermeer tekstschrijvers) zijn er zo’n 2 miljoen mensen in Nederland die moeite hebben om taal te begrijpen. De redenen hiervoor zijn divers: dyslexie, taalachterstand, slecht zicht, verstandelijke beperking (zoals Downsyndroom of LVB), concentratieprobleem, moeilijk lerend, weinig taalbegrip en/of een kleine woordenschat hebben. Ook weinig lees- en computerervaring zijn factoren die interesse voor lezen van (lange) teksten sterk verminderd. Mensen die weinig taal begrijpen, voelen zich dom en buitengesloten op dit punt. Vaak verzinnen ze allerlei trucjes en smoezen om dit onvermogen te verbergen. Het is daarom belangrijk om deze doelgroep hulp aan te bieden, of in het geval van bezoek aan een balie, in een aparte kamer te spreken, om schaamte te beperken.

Waar het dus eigenlijk om gaat, is dat je schrijft in klare taal voor een brede doelgroepen. Spreektaal is direct duidelijk, dat begrijpt iedereen. Check wel altijd je teksten bij je doelgroep(en).

Waar moeten goede B1 niveau teksten aan voldoen?

Webteksten op B1 taalniveau zijn concreet en actief geschreven. Een B1 tekst die ook gericht is op laaggeletterden, herken je aan deze criteria voor tekst en beeld. Deze criteria heb ik aangevuld via diverse workshops. Zoals de inzichten die de gemeente Rotterdam heeft opgedaan met beeldbrieven, zoals Paspoort aanvragen. Download de voorbeeldbrief (PDF), maar hij staat ook hieronder afgebeeld om direct te lezen.

B1-taalniveau voorbeeld

Hoe ziet een B1-tekst eruit? Dit is een B1-taalniveau voorbeeld van de gemeente Rotterdam. Meer B1-taalniveau voorbeelden kun je vinden via de site Steffie.nl (thema alcohol). Voorbeeld brief B1-taal.

B1-taalniveau brief getest door gemeente RotterdamRotterdam paspoort aanvragen

Bij testen bleek dat lezers liever maar 1 kantje lezen en dat kleurenfoto’s beter werken dan iconen. (2019)

werkplek inrichten gadgets main gerbengvandijk nl 768x274 1

Tekst voor laaggeletterden, de B1-schrijftips

Je kunt jezelf aanleren om je boodschap in meer eenvoudige taal op te schrijven. Verderop in het artikel leer je de vooranalyse te doen, dus “Wat is je boodschap?”. Maar voor wie dit al weet, zijn de beste B1-schrijftips:

 • korte zinnen, van 5 á 12 woorden. Let wel, het wordt geen ‘mooi lopende tekst’, dat is JOUW wens.
 • spreektaal (Dus, hoe zou je het normaal zeggen in ‘dagelijkse taal’, en tegen een kind, bijvoorbeeld?
 • In geval van eenvoudige brief maken: ga uit van 1 kantje, meer tekst betekent écht afhaken (onderzoek: gemeente Rotterdam)
 • logische opbouw en structuur
 • kernboodschap eerst: in de titel en/of in de eerste zinnen
 • korte tekst, als dat mogelijk is. En als niet: het aanbod van hulp, bijvoorbeeld via een telefoonnummer.
 • indeling in korte alinea’s met duidelijke tussenkopjes
 • geen afleidende (sub)onderwerpen
 • gebruik van eenvoudige woorden (spreektaal) en geen samengestelde woorden (“Wanneer bent u geboren?” Niet: “Wat is uw geboortedatum?”)
 • concreet en voorstelbaar, niet abstract, geen beeldspraak (“Het wordt koud, doe een jas aan.” Niet: “De ‘R’ zit weer in de maand, dus…)
 • woordkeuzen die passen bij een klein vocabulaire. Oftewel: Gebruik woorden die iedereen begrijpt.
 • respectvol
 • emotie neutraal, tekst als geheel wel prettige toon (ook in beeld)
 • gebalanceerde, schone lay-out, vermijd alles dat onnodig is, zie nu ook tips voor beeldgebruik:
 • check of je te moeilijke woorden gebruikt voor Taalniveau B1 is, via gratis tool: Is het B1?  (bekijk alle tools)

Bron: gemeente Rotterdam (2019), Communicatiekring Utrecht (2019)

Beeld bij B1 schrijven. Beeldgebruik voor laaggeletterden

 • groot lettertype (Arial, 12-14 punt) en neem regelafstand van 1,5
 • gebruik professionele (graag eigen) kleurenfoto’s, dit heeft de voorkeur boven iconen (gebruik bij voorkeur GEEN stockfoto’s, probeer foto’s te nemen uit de context van het dagelijks leven van je doelgroep; dat is geloofwaardiger.). Ben je beperkt in tijd om zelf foto’s te nemen. Bekijk dan deze gratis foto’s websites
 • laat beeld een aanvulling zijn op de tekst; beeld mag niet afleiden van de boodschap
 • gebruik plat beeld; liever dingen tweedimensionaal laten zien, dan driedimensionaal (tenzij 3D boodschap precies de boodschap ook is).
 • contrast in kleuren: zwart op wit. Goede pictogrammen voor doelgroepen met een verstandelijke beperking of visuele beperking  kun je vinden op een Belgische website genaamd: Sclera.be. (Volg de gegeven link voor picto’s.)
 • meer regelafstand en witruimten, overzichtelijk en behapbaar (witruimte)
 • geen gebruik van hoofdletters, juist de afwisseling tussen stokletters en kleinere letters is veel beter te lezen (ook bij dyslectie / leesproblemen)
 • geen emotionele lading in foto’s (kies voor een neutrale blik)
 • Let op de kijkrichting van de gefotografeerde, deze moet niet van het papier wegkijken, maar naar de tekst of knop.
 • eenduidige foto’s en/of pictogrammen die concreet, eenduidig zijn en de boodschap versterken (stop met de imagofoto’s, ‘de lachende mensen’)

Bron: mede gebaseerd op tips vanuit de gemeente Rotterdam (2019) en Communicatiekring Utrecht (2019)

NB1. Voor het goede begrip is het handig als je weet dat er ook andere taalniveau’s zijn, te weten: A1, A2, B2, C1, C2. B1 kun je zien als mbo-niveau waarbij je concreet en actief dingen beschrijft. Doel van b1 taalniveau is dat je boodschap voor veel mensen direct duidelijk is. De tekst is gemakkelijk te begrijpen. A1 taalniveau is super concreet: ‘De winkel is dicht’. En C2-taalniveau is juist in hoge mate abstract.

werkplek inrichten gadgets main gerbengvandijk nl 768x274 1

NB2. Als je teksten maakt voor een nieuwe website, helpen deze 10 stappen daarbij.

Hoe structuur brengen in teksten op B1-taalniveau?

Teksten op B1-taalniveau schrijven, gaat in een aantal achtereenvolgende fases, die ik na deze opsomming kort bespreek:

 1. vooranalyse B1-tekst
 2. tekstopbouw B1-webtekst
 3. alineaopbouw B1-boodschap
 4. zinsbouw B1-zinnen
 5. tekstcheck na schrijven van de B1-tekst

Ad 1. Vooranalyse bij B1 niveau tekst maken: start met lezersvragen…(FAQ)

Stel vragen vanuit de lezer, liefst echt de veelgestelde vragen (FAQ). Beantwoord elke vraag via een alinea concept-tekst. Stel jezelf basale vragen zoals:

 • wat is het doel (informeren, overtuigen, instrueren of activeren?)
 • waarom moet ik deze B1 webtekst lezen?
 • waar gaat het over?
 • wat moet ik doen (moet ik iets doen?)
 • wat is het antwoord en waarom?
 • moet ik nog iets weten en waarom?
 • is er iets wat jij me nog wilt vertellen? (en waarom?)
 • en nu? Hoe verder? Wie is bereikbaar?

Ad 2. Tekstopbouw B1 tekst (voor gehele tekst of toptaak pagina)

 • Je tekst start met kernboodschap in één zin. Waarom een kernzin? Omdat je in ieder geval wilt dat de lezer die zin onthoudt. Zo start je eigenlijk omgekeerd als bij een schrijfproces waarbij je pas tegen het einde van je tekst weet wat je echt wilt zeggen. De kernzin zit dan ergens in de conclusie. Niet doen dus, zet de kernzin helemaal bovenaan. De eerste zin. Dat is de visie van Loo van Eck. Je boodschap moet immers opvallen tussen vele anderen. Bovendien hebben mensen soms erg weinig interesse… En scannen ze je b1 webtekst maar heel kort. Vandaar het beginsel om de centrale boodschap meteen op te dienen. Hetzelfde geldt voor de alinea-kopjes: steeds drie woorden, drie hapklare woorden. Let erop dat je actief schrijft!
 • B1-taal lijkt op spreektaal (!), maar dan wel verzorgde spreektaal. Dus concreet blijven en geen moeilijke woorden gebruiken (geen abstracties, metaforen, jargon, ambtelijke vormen of spreekwoorden.) Ook je smaakgevoel moet je achterwege laten. Verzin geen mooie woorden en laat je ego erbuiten. Accepteer dezelfde zinsbouw en herhaling van hetzelfde woord. Ook al komt je b1 webtekst dan wat simpel over.
 • Stelregel bij b1 webtekst schrijven: elke alinea beantwoordt steeds een vraag (ze de antwoorden dus eerst naar volgorde van belangrijkheid op rij, zoals ook bij een persbericht)

Ad 3. Alinea opbouw bij B-1 niveau tekst

 • het kopje boven de alinea vertelt de inhoud van de alinea in 3 woorden.
 • een vraag roept meer interesse op. Bijv. Hoe krijgt u een paspoort?
  alinea begint eventueel met structurerende basisuitspraak. Bijv. “U kunt een paspoort kopen op twee manieren.” (Je kondigt aan dat je twee dingen gaat uitleggen).
 • algemene regel bij een B-1 niveautekst: 1 boodschap per zin. En geen bijzinnen dus!
 • na elke boodschap (stellende zin), het argument geven in de zin erna (Alsof de lezer zegt, Aha! Hoezo?)
 • na het argument een nieuwe zin voor extra uitleg
 • onderbouwing en/of bronnen in laatste zinnen (waarom?)
 • als je mensen laat linken, geef de link pas na de boodschap/de alinea
 • linken naar bron? Kan, maar vaak te moeilijk. Wetten en regels zijn beschreven op C1 en C2 taalniveau, dus is meer hbo of academisch.

Ad 4. Zinsopbouw bij webtekst op B1-taalniveau

 • bij B1 taalniveau bevat een zin altijd een onderwerp, zoals U en Wij
 • actieve werkwoordsvormen (GEEN kunnen,willen,zullen,worden)
 • geen’tangconstructies’ en ook geen ‘samengestelde woorden’. (Dit is geen B1, maar vaktaal, dus moet ik je uitleggen. Een tangconstructie zet werkwoorden erg ver uit elkaar, wat lezen lastig maakt. Bijv. U moet persoon x, y en z van het station ophalen. Samengestelde woorden is zoiets als: geboortedatum. (Beter is: Wanneer bent u geboren?))
 • zinnen hebben 1 boodschap: 6 – 12 – 15 woorden per zin
 • geen metaforen of beeldspraken; mensen met slecht taalbegrip (of doelgroepen met ‘Nederlands als tweede taal’) kunnen dit letterlijk opvatten: “Werk waar je je ei in kwijt kunt!”.

Ad 5. Doe een B1-check na het schrijven

Check na schrijven je B1-tekst, natuurlijk het liefst ook met iemand uit de doelgroep zelf… Stel jezelf als B1-check deze vragen. Of zie verder voor een handige B1-tool.

 • wat moet die ander weten? (staat de kernboodschap bovenaan? En in één zin?)
 • wat wil die ander weten? (geef je eerst de inhoud en pas daarna het argument(en)? Zijn dit relevante argumenten voor de ander?)
 • wat wil ik nog meegeven? (wat is echt nodig? Wat kun je weglaten? Denk je dat alles onthouden wordt zo?)

Tenslotte zijn er gratis B1-checkers of B1-taaltools om je tekst te testen op moeilijke woorden.

Eenvoudig schrijven | Woordenschat als knelpunt; eenvoudige woorden testen

Het is mogelijk om nog op een lager taalniveau te gaan schrijven, zoals A2. Maar sommige onderwerpen, zoals beleidsmatige thema’s, zijn dan heel moeilijk uit te leggen. Hoe vertaal je bijvoorbeeld een tekst over ‘Schadevergoeding aanvragen’ als het woord ‘schade’ niet bekend is bij sommige lezers? Mogelijk zijn alleen de woorden ‘kapot’ of ‘kost geld’ bekend bij de laaggeletterden binnen je brede doelgroep. Je moet uitgaan van een woordenschat van 2000 tot 5000 woorden, terwijl veel volwassenen een woordenschat hebben van 20.000 woorden of meer.

De ultieme proef om klassieke fouten uit B1-webteksten te halen

Een begrijpelijke tekst moet ook de ontwerpprincipes van toegankelijkheid volgen. Vandaar dat ik deze principes van Gebruikerscentraal.nl graag kort toelicht.

 • Je moet daarom uitgaan vanuit de optiek van de gebruiker. Je moet dus kijken vanuit de leefwereld van de lezer. Dit vereist dat je samen met de doelgroep nagaat wat hun problemen en behoeften zijn en welke content hen helpt.
 • Als maker van content weet je al veel van het product, dienst, wettelijke verplichtingen en jargon. Vaak is dit geheel niet bekend bij zoekers op internet. Vanuit het dilemma of probleem zoeken ze vaak op andere woorden en begrippen. Qua Google Zoeken moet je daarop aanhaken.
 • Uitdaging is om de online transacties zo beperkt mogelijk te houden en vooral eenvoudig maken om dit online te doen.
 • De valkuil bij alles is om verkeerde aannames hebben, maar die toetsen, en uitgaan van feiten, is wat je dienstverlening online goed maakt. Wees pas tevreden als je tevreden gebruikers hoort. Ga naar een digicursus in de bibliotheek, een repaircafé of ga naar een wachtkamer. En vraag mensen daar of ze je geprinte tekst begrijpen. Of maak screenshots waar je een reactie op vraagt: snappen zij je bedoeling meteen?
 • Daarbij is het nodig om doorlopend je website, teksten en formulieren bij gebruikers te blijven testen en toetsen. Mogelijk kun je op je sitepagina’s vragen, “Was deze pagina nuttig”, bij een nee antwoord kan iemand kort intypen waarom. Daar leer je van. Toegankelijke websites vragen dus om een cyclus van verbetering.

In alle fasen van content ontwikkeling moet je het B1-taalniveau en de usability voorleggen aan je doelgroep(en).

Waar draait de Direct Duidelijk campagne om?

Feit is dat voor veel burgers het taalgebruik van de overheid te moeilijk is. Ze weten daardoor niet wat hun rechten zijn en wat de overheid van hen verwacht. De campagne Direct Duidelijk wil daar iets aan doen.

Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, lanceerde in oktober 2019 de Direct Duidelijk Brigade. Een team van B1-webteksten taalcoaches gaan provincies, overheden en gemeenten helpen om klare taal te schrijven in brieven, folders en webteksten. Begrijpelijke taal heeft volgens de campagne Direct Duidelijk de volgende kenmerken:

 • Communicatie die relevant en begrijpelijk is voor lezers
 • Teksten en aanbod dat ook past bij de lezer en zijn of haar communicatievoorkeur
 • Communicatie die persoonlijk overkomt, dus met je of u erin
 • Helder communiceren in tekst: je bedoeling in eenvoudige zinnen en begrijpelijke woorden overbrengen
 • Laat design en beeld bijdragen aan de je teksten op b1-taalniveau

Heldere B1-niveau teksten schrijven, ook handig voor grote bedrijven…

De reden dat ik er nu over schrijf, is omdat een overheidwebsite (vaker een toptaken website) vaak nieuwe content vereist en dat je die meteen op B1-taalniveau kunt maken via de tips in dit bericht. Toch kunnen bedrijven ook nadenken over het gebruik van B1 teksten. Onthoud dat mensen van alle opleidingsniveau’s het prettig vinden om teksten in eenvoudige taal te lezen, waarbij tussenkoppen de structuur helder maken en waarbij omslachtig taalgebruik en metaforen zoveel mogelijk vermeden worden.

Handige tools voor testen of vertalen van teksten op B1-taalniveau

Projecten rondom laaggeletterdheid en kwetsbare burgers

 • Tel mee met Taal, Landelijk actieprogramma om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen.
 • Direct duidelijk, Checklist voor overheidsteksten om te checken of deze direct duidelijk zijn.
 • Alliantie Digitaal Samenleven (ADS), hoe houd je ouderen of andere kwetsbare burgers digitaal aangehaakt?
 • @judgejoyce op Twitter: “Steeds meer juristen binnen de rechtspraak zetten zich in voor helder taalgebruik, wat trouwens iets anders is dan B1”

Ben je ambtenaar?

Ben je toevallig ambtenaar bij een gemeente, waterschap, ministerie of provincie ? Deel dan ZEKER dit artikel onder al je collega’s, want het treurige is: Hoe meer je van je beleid afweet, hoe slechter B1-niveau schrijven je vergaat! Doe dus je voordeel met al deze tips voor B1-webteksten schrijven. Deel nu deze link: gerbengvandijk.nl/b1-webteksten-schrijven/

Bedankt voor lezen van Webredactie Blog; met de zoekterm ‘B1-webteksten schrijven‘ kun je deze pagina weer terugvinden.