strategisch communicatie frame voorbeeld betteke van ruler boek

Je zoekt een ingevuld strategisch communicatie frame voorbeeld van de vragen die het communicatie model Van Ruler stelt. Hier volgt plaatje van het strategische communicatieframe. Uitleg, geen  uitleg download. Je ontdekt nu wat in het boek staat en wat de verschillende ervaringen ermee zijn. Doel: het goede doen als communicatieafdeling.

 

strategisch communicatie frame voorbeeld ingevuld

Strategisch Communicatie Frame boek, druk 1-4 van Ruler voorbeeld kaft.

Meest actuele druk is van 2017 (4e druk), Van Ruler:
Het Strategisch Communicatie Frame Ruler – Herzien en vermeerderd Praktische methode voor strategieontwikkeling

Gebonden, Nederlands, 2014-2017, ISBN 9789491560637. Na de eerste druk van Het Strategisch Communicatie Frame methode (mei 2014) bestaat inmiddels een vierde druk verschenen in 2017 (geldige druk tot 2022 / 2023), met daarin een extra deel waarin 25 communicatie professionals aangeven hoe zij de Strategisch Frame methode gebruiken en wat zij ervan vinden. Aan het einde van het boek vind je nog handige theorieën en ontkracht Betteke van Ruler wat hardnekkige mythes in het communicatievak., zoals “The big lie of strategic planning”.

Voordat je dit boek koopt, wil je vast en zeker even een voorbeeld zien van het Communicatie Frame van Ruler.

Strategisch Communicatie Frame voorbeeld

Op deze pagina zie je de kwadranten en de vragen die in het Strategisch Communicatie Frame voorbeeld gesteld worden, zodat je tot een onderbouwd communicatieplan kunt komen.

Ook kun je kijken naar deze online PDF uit 2017 (via DOCPLAYER.nl) en voorwoord uit 2014 waarin het strategische Communicatie Frame voorbeeld is uitgewerkt voor de gemeente Amsterdam met als titel:  “Het strategisch Communicatieframe In Actie”. De directie Communicatie heeft immers als doel ervoor te zorgen dat beleid en uitvoering van de gemeente Amsterdam begrijpelijk, toegankelijk en betrouwbaar is. Het doel van het Strategisch Communicatie Frame daarbij is professionals te helpen om scherpe keuzes te maken, wat de communicatie strategie ook zal zijn. Het gaat dus om de prioriteiten van een afdeling communicatie.

“Hoe zorg ik dat we meer impact krijgen én voorkom
ik dat we niet worden opgeslokt door de waan van de dag?”

Senior communicatieadviseur Brink Groep

Verder verwijs ik naar de website van Betteke van Ruler die hier dit boek over schreef.

Ook is het nog mogelijk een Masterclass te volgen op het Strategische Communicatie Frame in de praktijk te brengen. Zie deze pagina voor het voorbeeld van het Communicatieframe zoals dat in het boek Strategisch Communicatie Frame van Ruler wordt toegepast en hoe te gebruiken, besproken wordt. Alle strategische gezichtspunten bij een communicatieadvies (of voorgenomen project) komen aan bod via dit model. Samen met een groep invullen.

Het Strategische Communicatie Frame: Wat zijn de bouwstenen?

In april 2020 heeft Betteke van Ruler toelichting gegeven. Het strategische communicatiemodel biedt een werkwijze voor het maken van een (niet-statisch) strategisch communicatieplan. Ik verwijs naar haar boek voor de juiste achtergronden. Zie ook deze documentatie (PDF) over hoe anderen het Strategisch Communicatie Frame gebruiken. De video op deze pagina is recenter. Zie verder op deze pagina.

Wat is het Strategisch Communicatie Frame?

Het is een gespreksmodel of een strategisch frame voor het doorlopend maken van het communicatiebeleid voor, en samen met, de gehele organisatie. Het communicatiemodel van Ruler bestaat dat uit de volgende bouwstenen:

strategisch communicatie frame model Betteke van Ruler

Strategisch communicatie model, april 2021. Still uit de gepubliceerde video.

Strategisch communicatie frame, hoe gebruiken?

In april 2020 is op het Strategisch Communicatie Frame Betteke van Ruler, vanuit haar een toelichting gegeven op hoe je het Strategisch Communicatie Frame kunt inzetten. En hoe anderen dit concept voor Strategische communicatie nu inzetten in de praktijk. Zodat een goede strategie voor Communicatie kan ontstaan.

Ik verwijs naar het boek voor de juiste achtergronden.

Wat is een strategisch communicatie frame?

Voor info en masterclass, rondom Strategisch Communicatieframe, zie daarvoor bij voorbeeld de website van Betteke van Ruler.
Het boek is te bestellen via een directe link.