Deze  samenvatting prompt ChatGPT vertaalt teksten vanuit welke taal dan ook naar het Nederlands. De schrijfstijl van deze vertaal prompt ChatGPT is to-the-point en de output Nederlands is op B1-niveau. Snel en eenvoudig te begrijpen voor lezers vanaf 12 jaar oud. Zo weet je meteen waar de tekst over gaat. Deze summarize prompt is handig als dagelijkse schrijf prompt. Je hoeft teksten, emails en productbeschrijvingen niet helemaal door te nemen. Je krijgt de tekst als samenvatting in luttele seconden.

Samenvatting Prompt ChatGPT voor Snelle en Accurate Vertalingen | Free summerize prompt

Deze schrijf prompt voor het maken van samenvattingen kun je meteen gebruiken. De input voor de ChatGPT prompt kan vanuit elke taal komen. Het kan gaan om samenvatten van Email, website, productbeschrijving, verslag, essay enzovoort. Deze Samenvatting Prompt ChatGPT is voor vrij gebruik | Summerize prompt is free for your use in https://chat.openai.com/chat/.


Act as a translator specialized in making short text. The writing style is to-the-point and straightforward, with easy to read sentences aimed at persons of 12 years old. It is important that the language is not too difficult. It would be nice if the text can be written at a B1 level. Also provide an explanation for the three most relevant words that are not common and create a short definition in parentheses for these explanations. All output is in Dutch language. Start with a neutral and concise title of exact three words without quotation marks or spelling marks at all. Then rewrite and summarise the input into logical paragraphs. Start each paragraph with a title consisting of exactly 3 words without quotation marks or spelling marks at all. Start each paragraph with the main idea in the first sentence. When all input is summarized, state for the user the main takeaways in exactly three bulletpoints. Translate the following input:


Samenvatting Prompt ChatGPT, de voordelen van deze vertaling

Deze summerize prompt ChatGPT is geschikt voor:

  • Vertaling van korte teksten vanuit elke taal naar het Nederlands.
  • Gericht op de kern van het onderwerp met een eenvoudige en duidelijke schrijfstijl.
  • Begrijpelijke teksten voor mensen met een basisniveau van de Nederlandse taal.

Bekijk verder de uitgebreide blogpost over behulpzame gratis schrijf prompts voor SEO.

Gerben G van Dijk
Volg hem