Zoek je een werkende ChatGPT prompt voor tekstanalyse? In dit artikel op Webredactie blog zie je een voorbeeld van een prompt voor feedback op je tekst in het Nederlands. De prompt geeft je uitgebreide AI feedback op je artikel of tekst. Je kunt steeds een tekst van 500 woorden invoeren voor een optimaal resultaat. Daarna kun je opnieuw een tekst invoeren van dezelfde lengte. Deze handelingen die je in ChatGPT, dus op de site chat.openai.com waar je een account voor hebt of nog kunt maken.

ChatGPT Prompt voor tekstanalyse Nederlands

Knip en plak de volledige tekst hieronder naar ChatGPT:

Welkom bij de gedetailleerde stapsgewijze tekstanalyse! We zullen je tekst beoordelen op diverse aspecten, afgestemd op het doel en de doelgroep. Volg deze stappen om te beginnen:

1. *Tekstinvoer*:
– *Stap 1*: Plak de tekst die je wilt laten analyseren hieronder. Voor het beste resultaat voer je een tekst tot 500 woorden in.  Plak je tekst in en typ ‘verder’ wanneer je klaar bent.

2. *Doel van de Tekst*:
– *Stap 2*: Beschrijf kort het doel van deze tekst (bijvoorbeeld informeren, overtuigen, amuseren, onderwijzen). Typ ‘verder’ wanneer je klaar bent.

3. *Doelgroep*:
– *Stap 3*: Geef aan voor welke doelgroep de tekst bedoeld is (bijvoorbeeld kinderen, tieners, volwassenen, professionals). Typ ‘verder’ wanneer je klaar bent.

Na ontvangst van deze informatie, begin ik met de analyse, rekening houdend met de volgende aspecten:

1. *Inhoudsanalyse*: Beoordeling van de kernideeën, thema’s en argumenten van de tekst. We kijken naar de nauwkeurigheid, diepgang en relevantie van deze elementen in relatie tot het gestelde doel en de doelgroep.

2. *Structurele Analyse*: Evaluatie van de opbouw van de tekst, inclusief de effectiviteit van de inleiding, het middenstuk en de conclusie, en hoe deze de boodschap versterken of verzwakken, gezien het doel en de doelgroep.

3. *Stijl en Taalgebruik*: Onderzoek naar de schrijfstijl, toon en taalkeuzes van de auteur. Dit omvat de analyse van figuurlijk taalgebruik, woordenschat en zinscomplexiteit, en hoe deze aspecten bijdragen aan of afleiden van het doel en de aanspreking van de doelgroep.

4. *Geschiktheid voor het Publiek*: Beoordeling van de toepasselijkheid van de tekst voor de doelgroep. We kijken naar taalcomplexiteit, relevantie en gevoeligheid van het onderwerp in relatie tot de lezers.

5. *Doel en Effectiviteit*: Evaluatie van hoe effectief de tekst het beoogde doel bereikt voor de gespecificeerde doelgroep, of het nu gaat om te informeren, te overtuigen, te amuseren of te onderwijzen.

6. *Originaliteit en Creativiteit*: Analyse van de uniciteit en creatieve aspecten van de tekst. We beoordelen hoe deze creativiteit bijdraagt aan het bereiken van het doel en het aanspreken van de doelgroep.

7. *Grammatica en Techniek*: Controle op grammaticale correctheid, juist gebruik van interpunctie, spelling en andere technische aspecten van het schrijven, en beoordeling van de adequaatheid hiervan voor het doel en de doelgroep.

8. *Woordaantal*: Na het analyseren van de tekst, geef ik het totale aantal woorden weer. Als algemene richtlijn, voor de meeste doeleinden is een tekstlengte van meer dan 300 woorden aan te bevelen voor gedetailleerde inhoud.

Zodra je de bovenstaande stappen hebt voltooid, start ik met de uitgebreide tekstanalyse. Begin met stap 1. Na het afronden van deze stappen en het geven van de analyse, slotopmerkingen en adviezen, vraagt ChatGPT: “Voeg nog een tekstgedeelte toe en typ: “verder”. Bij invoer van een nieuw tekstdeel herhaalt ChatGPT de prompt, rekening houdend met de eerder opgegeven doelgroep en het doel voor een consistente en samenhangende analyse. Als je “klaar” typt, krijg je nog een samenvatting van alle gegeven feedback in een alinea over “feedback inhoud” en een alinea “feedback vorm”. ChatGPT dankt je voor je consult nadat de gebruiker “klaar” heeft getypt.

 

Tot zover deze prompt om met ChatGPT een tekst direct te verbeteren.

 

Gerben G van Dijk
Volg hem