Meer tips BekijkWordpresstoolbar 1200 x 630 px

Online dienstverlening verbeteren, is noodzakelijk voor een goed imago bij inwoners en bedrijven en andere belanghebbenden. En imagoversterking vindt ook plaats door hoge klanttevredenheid na te streven in hoe je online diensten ontsluit. Zodat ze snel af te nemen zijn via het digitaal loket. Uitgaande van de klantreis, pijnpunten daarbij en zoekwoorden die de aanvrager zelf gebruikt in Google.

Eenvoudige stappen, zodat zo min mogelijk afhaak plaatsvindt als klanten formulieren doorlopen binnen een website of binnen een zaaksysteem. Ook de druk op webcare kan minder worden, door te kunnen verwijzen naar online procedures voor inwoners of burgers.

Contentverbetering vanuit de klantreis

Quick wins zijn vaak deze contentverbeteringen in de online dienstverlening.

  • Meer samenhang, goed vindbare content
  • Heldere toptaken en call-to-actions
  • Beantwoording van vragen (FAQ)
  • Duidelijke taal, meteen duidelijk
  • verbetering van het UX-design

Uitgangspunt is de klantreis, inspelen op de hobbels die klanten moeten nemen. Wanneer de online dienstverlening goed verloopt,  krijgen burgers of klanten daardoor meer vertrouwen in de organisatie.

Daar kan ik aan bijdragen via mijn uitgebreide kennis van CMS-systemen binnen de overheid. Zoals met Drupal, Typo3 en WordPress. Zie ook mijn berichten over toptaken en beste gemeentelijke websites.

Terug naar Home