Doelgroepen bereiken wordt steeds lastiger. Als het gaat om contentmarketing loop je tegen het feit op dat er steeds meer content komt. Je valt per definitie steeds minder op binnen het geweld van communicatiemiddelen, zoals vele nieuwsbrieven, Facebook updates enzovoort. Iedereen probeert daarbij een Meerwaarde te leveren; Movisie probeert bijvoorbeeld gemeenten te betrekken. De Albert Heijn weer buurtbewoners. Het is dus van groot belang je doelgroep juist te bepalen. En heel precies te communiceren.
doelgroepen-bereiken-geen-movisie-aanpak

Iedereen wil maar aandacht trekken, de hele dag door.

Aandacht is echt heel schaars

Dat concurreren om aandacht zie je ook gebeuren in de fysieke wereld. Stel dat je gewoon een bijeenkomst wilt organiseren. Gewoon offline dus. Dan merk je ook dat dat steeds lastiger wordt. Mensen hebben weinig tijd, we worden met zijn allen (aantoonbaar) steeds drukker met werken, bijschooldruk, zorg voor familie en kinderen, door sociale media en (sport) activiteiten bijvoorbeeld. Dat zeg ik niet alleen, maar ook het CBS! Je kunt misschien alleen nog aandacht vangen van mensen als mensen even niets te doen hebben.

Voorbeeld: Movisie zegt dat je mantelzorgers kunt bereiken op ‘wachtmomenten’ tijdens de zorg.

Hoe doelgroepen bereiken?

Een eenvoudig model voor doelgroepen bereiken heb ik uitgedacht. Het heeft wel één tekortkoming: het gaat uit van jouw boodschap over het voetlicht krijgen. Dat is niet modern. Je moet aansluiten bij wat jouw doelgroep:

  1. Zou willen horen
  2. Kan toepassen
  3. Voordeel geeft (gemak, tijd, kennis, aanzien, erkenning, vermaak of geld)
  4. Opvallend vindt

Let wel: echte marketing gaat altijd om het inhaken op een behoefte, of latente behoefte bij jouw doelgroep. Maar terwille van de eenvoud, ontdek je nu het 7 W’s model voor doelgroepen bereiken.

Doelgroepen bereiken via 7 W’s model

Het 7 W’s model helpt je bij doelgroepen bereiken. Het is geen uitgewerkt Movisie plan, maar iets heel simpels. Geef op elke vraag een bewust antwoord. En dan ben je klaar voor de start!

7 W’s model van Gerben G van Dijk

1.    Wie wil je bereiken?
2.    Wat is je boodschap?
3.    Wat trekt hun aandacht?
4.    Wat zet jij in, en wat anderen?
5.    Wanneer gebeurt dat (steeds)?
6.    Wie gaat dat betalen?
7.    Welke kwaliteitseisen stel je?

Succes!

Waarom het 7 W’s model NIET werkt

Ik hoef geen Movisie adviseur te zijn om te stellen dat het 7 W’s model voor doelgroepen bereiken in deze vorm ABSOLUUT niet werkt. En ik vertel je ook waarom. Ben je er nog bij? Ik redeneer vanuit mijn optiek van online marketing. Daar werkt het 7 W’s model niet, tenzij… Je de doelgroepen die je wilt bereiken, voorop stelt. Natuurlijk gaat het wel om jouw boodschap (punt 2). Maar jij moet eerst weten waar jouw doelgroep online op zoek naar is, want daar moet jouw boodschap precies op aansluiten. Kortom, je doelgroep bepaalt zowel jouw insteek als jouw boodschap. En anders toch in ieder geval de verpakking!

Ken je doelgroep; bereik je doelgroep

Het is in de praktijk lastig, dat je gedwongen bent om een heel specifieke doelgroep vast te stellen. Alleen dan ben je in staat om heel goed te onderzoeken waar deze groep behoefte aan heeft. Op internet werkt het zo: alleen als je heel specifiek bent en goed aansluit op een zoekvraag, pas dan wordt je boodschap gevonden. (Tools zoals Google Trends en Adwords Zoekwoordenplanner kunnen je daarbij helpen). Daarnaast moet de verpakking kloppen bij de ontvanger, bij zijn cultuur en manier van naar de wereld kijken. Misschien moet je bij een bijeenkomst eten serveren. Of moet het programma heel kort zijn. Ontdek het maar….

Stap 0 van het 7 W’s model  

De onzichtbare stap van het 7 W’s model voor doelgroepen bereiken is stap nul: Ken je doelgroep. Maar dan ook echt. Praat met mensen, stel ze enkele vragen per mail, laat ze 5 items aankruisen in lijsten met 80 begrippen. Leg designs voor. Teken je website op losse papieren, laat de doelgroep ernaar kijken, nog voor je digitaal gaat ontwerpen. Kijk welke stukken ze van je lezen via Google Analytics. Gebruik Hotjar om gratis heatmaps te krijgen van je homepage. Hang UTM codes aan links in je nieuwsbrieven, ontdek zo via Google Analytics wat men wel en niet leest…. Praat daar over. Met hen. Kortom, je doelgroep bereiken, vereist dat je ze goed kent. Je weet ook wie zij vertrouwen, en wie dicht bij hen staat, want soms is het veel beter dat niet jij hun dingen vertelt, maar dat anderen dat juist doen. De acceptatie van je boodschap kan zo veel beter gaan!Aan de slag met je doelgroep

Bereik je doelgroep met het 7 W’s model. Maar don’t be stupid! Ken je doelgroep en biedt hen voordeel.

Voor mij zijn dit open deuren, maar als jij dit anders ervaart, deel dan dit item gerust via de sociale media.
Dank voor lezen, succes met je doelgroepen bereiken en ook succes met WordPress. Bekijk ook de boeken in de sidebar hiernaast, want veel van wat ik vertel, kun je daar teruglezen.

Gerben G van Dijk.Gerben G van Dijk
Volg hem