Berichten

B1 webteksten schrijven, is actief schrijven voor een breed publiek, waaronder ook bijvoorbeeld laaggeletterden. Deze pagina legt meer uit over schrijven voor laaggeletterden, mensen met een taalachterstand en personen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB). Lees de tips voor schrijven op taalniveau B1. Waar het eigenlijk om gaat, is dat je schrijft voor je brede doelgroepen en dat spreektaal en eenvoudige woorden gebruikt en toetst bij alle doelgroepen.
Lees meer