Hoe maak je webteksten? Welke tips zijn te geven? Begin bij een goede structuur. Bijvoorbeeld met 5 tot maximaal 7 menuknoppen. En hang daar pagina’s onder, dan wel berichten. Pagina’s staan vast, berichten zijn meestal gebonden aan een tijdstip, de berichten vormen vaak de blog. Je kunt naast gebruik van menu, widgets gebruiken naast de hoofdcontent op je pagina’s/berichten. Ook in de footer kun je nog links kwijt e.d. Eerst maar webteksten schrijven, om antwoord te geven op wat lezers van je vragen.

B1 webteksten schrijven, is actief schrijven voor een breed publiek. B1 webteksten schrijven doe je met het oog op publiek met een verschillend opleidingsniveau. Webteksten op B1-niveau zijn concreet, actief geschreven.
b1-webteksten-schrijven-gemeente-utrecht

Heldere webteksten schrijven, niet alleen voor overheid…

De reden dat ik er nu over schrijf, is omdat een overheidwebsite (vaker een toptaken website) vaak nieuwe content vereist en dat je die meteen op B1-taalniveau kunt maken via mijn tips. Schrijf actief. Houd het kort. Helder.

B1 webteksten schrijven tips

 • vooranalyse B1 webtekst
 • tekstopbouw B1 webtekst
 • alineaopbouw B1 webtekst
 • zinsbouw B1 webtekst

B1 schrijven betekent gewone taal

Laatst heb ik een open training gedaan bij LVE, oftewel bij Loo van Eck, in Ede. Loo van Eck doet al jaren aan taal- en communicatietrainingen. Lees mijn aantekeningen over schrijven op B1 taalniveau. Voor je begrip is het handig als je weet dat er ook andere taalniveau’s zijn: A1, A2, B2, C1, C2. B1 kun je zien als mbo-niveau waarbij je concreet en actief dingen beschrijft. Doel van b1 taalniveau is dat veel mensen je boodschap begrijpen. Hierbij de tips:

B1 webteksten schrijven: de eye-openers

 • B1-nivo slaat niet op intelligentie, maar op iemand’s taalvaardigheid (verschilt per persoon)
 • ook hoogopgeleiden lezen toch eerder een B1 webtekst, ook bij lage interesse
 • de lezer moet bijna alle woorden snappen (90%), wil iemand een tekst gaan lezen
 • als het abstract wordt, is het sowieso B2 of C2 taalniveau = maximaal 40% publiek.

Vooranalyse bij B1 webtekst maken: start met lezersvragen…(FAQ)

Stel vragen vanuit de lezer, liefst echt de veelgestelde vragen (FAQ). Beantwoord elke vraag via een alinea concept-tekst. Stel jezelf basale vragen zoals:

 • waarom moet ik deze B1 webtekst lezen?
 • waar gaat het over?
 • wat moet ik doen (moet ik iets doen?)
 • wat is het antwoord en waarom?
 • moet ik nog iets weten en waarom?
 • is er iets wat jij me nog wilt vertellen? (en waarom?)
 • en nu? Hoe verder? Wie is bereikbaar?

Tekstopbouw B1 webtekst (voor gehele tekst of toptaak pagina)

 • Je tekst start met kernboodschap in één zin. Waarom een kernzin? Omdat je in ieder geval wilt dat de lezer die zin onthoudt. Zo start je eigenlijk omgekeerd als bij een schrijfproces waarbij je pas tegen het einde van je tekst weet wat je echt wilt zeggen. De kernzin zit dan ergens in de conclusie. Niet doen dus, zet de kernzin helemaal bovenaan. De eerste zin. Dat is de visie van Loo van Eck. Je boodschap moet immers opvallen tussen vele anderen. Bovendien hebben mensen soms erg weinig interesse… En scannen ze je b1 webtekst maar heel kort. Vandaar het beginsel om de centrale boodschap meteen op te dienen. Hetzelfde geldt voor de alinea-kopjes: steeds drie woorden, drie hapklare woorden. Let erop dat je actief schrijft!
 • B1 taal lijkt op spreektaal (!), maar dan wel verzorgde spreektaal. Dus concreet blijven en geen moeilijke woorden gebruiken (geen abstracties, metaforen, jargon, ambtelijke vormen of spreekwoorden.) Ook je smaakgevoel moet je achterwege laten. Verzin geen mooie woorden en laat je ego erbuiten. Accepteer dezelfde zinsbouw en herhaling van hetzelfde woord. Ook al komt je b1 webtekst dan wat simpel over.
 • Stelregel bij b1 webtekst schrijven: elke alinea beantwoordt steeds een vraag (ze de antwoorden dus eerst naar volgorde van belangrijkheid op rij, zoals ook bij een persbericht)

B1 webtekst maken: deel tekst in per alinea

 • het kopje boven de alinea vertelt de inhoud van de alinea in 3 woorden.
 • een vraag roept meer interesse op. Bijv. Hoe krijgt u een paspoort?
  alinea begint eventueel met structurerende basisuitspraak. Bijv. “U kunt een paspoort kopen op twee manieren.” (Je kondigt aan dat je twee dingen gaat uitleggen).
 • algemene regel: 1 boodschap per zin. En geen bijzinnen dus!
 • na elke boodschap (stellende zin), het argument geven in de zin erna (Alsof de lezer zegt, Aha! Hoezo?)
 • na het argument een nieuwe zin voor extra uitleg
 • onderbouwing en/of bronnen in laatste zinnen (waarom?)
 • als je mensen laat linken, geef de link pas na de boodschap/de alinea
 • linken naar bron? Kan, maar vaak te moeilijk. Wetten en regels zijn beschreven op C1 en C2 taalniveau, dus is meer hbo of academisch.

Zinsopbouw op B1 taalniveau

 • bij B1 taalniveau bevat een zin altijd een onderwerp, zoals U en Wij
 • actieve werkwoordsvormen (GEEN kunnen,willen,zullen,worden)
 • geen’tangconstructies’ en ook geen ‘samengestelde woorden’. (Dit is geen B1, maar vaktaal, dus moet ik je uitleggen. Een tangconstructie zet werkwoorden erg ver uit elkaar, wat lezen lastig maakt. Bijv. U moet persoon x, y en z van het station ophalen. Samengestelde woorden is zoiets als: geboortedatum. (Beter is: Wanneer bent u geboren?))
 • zinnen hebben 1 boodschap: 6 – 12 – 15 woorden per zin.

B1 tekstcheck na schrijven

Check na schrijven je B1 webtekst, natuurlijk het liefst ook met iemand uit de doelgroep zelf…

 • wat moet die ander weten? (kernboodschap bovenaan: in één zin)
 • wat wil die ander weten? (inhoud en daarna het argument(en))
 • wat wil ik nog meegeven? (wat is echt nodig?)

Sommige woorden zijn misschien te moeilijk. Of dit zo is, kun je checken via de website: Is het B1? (http://www.ishetb1.nl). Meer tips voor begrijpelijk schrijven kun je vinden bij Klinkende taal (http://www.klinkendetaal.nl).

Video: gemeente Utrecht wil eenvoudige brieven maken

Kun je nu een brief eenvoudig schrijven? Goed zo. Check altijd de spelling en verwijder dubbele spaties via Word. Ben je ambtenaar? Deel dan zeker dit artikel onder je collega’s. Doe je voordeel met B1 webteksten schrijven.

Succes!

Gerben G van Dijk

Een goede artikel titel bedenken was nog nooit zo gemakkelijk. Via zoekwoorden toont BuzzSumo je de meest gedeelde titels op social media. Weet dus wat scoort. Je kunt ook via Adwords de juiste zoekwoorden achterhalen.

Hoe een artikel titel bedenken die hoog scoort in sociale media?

Het blijft natuurlijk altijd een gok wat goede titels zijn voor sociale media. Ik heb twee strategieën om tot de meest ideale artikel titels te komen, waarbij je niet alleen vaart op je creativiteit maar ook op het uittesten van artikel titels.

Vooraf artikel titel bedenken en testen voor sociale media

Een handige tip is om je zoekwoorden, maar dan vertaald naar het Engels, te pre-testen in BuzzSumo. Op basis van de zoekwoorden die je in gedachten hebt, toont BuzzSumo je de meest aantrekkelijke titels in relatie tot het aantal delingen op social media. Je ziet meteen welke type titels het meest gedeeld zijn op sociale media (in het Engels taalgebied) en je kunt principes hiervan toepassen op je eigen artikel titel. Let erop dat je titel nog wel beantwoordt aan het Nederlandse taalgevoel. Veel Engelse termen zijn niet gunstig voor je artikel in de Nederlandse taal. Google toont webbezoekers die alleen Engelse termen invullen vaak ook alleen Engelse blogberichten.

Daglimiet van titel checker omzeilen

Vervelend is dat BuzzSumo een daglimiet stelt aan het gratis gebruik. Dit omzeil je door te surfen op internet via een virtueel IP adress dat afkomstig lijkt van een ander land. Installeer de app Tunnelbear op je smartphone (of zelfs op je PC) om dit mogelijk te maken. Je kunt zo dus switchen vanuit welk land je virtueel en anoniem surft, zodat je meer kansen krijgt om de beste artikel titels te bedenken in de Engelse taal. Om daarna zelf een goede titel te bedenken. Ik heb dit ook maar gehoord hoor. :-)

Achteraf artikel titel bedenken en testen voor social media

Heb je meerdere goede titels bedacht? En dekken je artikel titels de lading? Ik heb twee methodes om de beste titels te kiezen voor je artikelen. De eerste methode is handmatig: een proef-op-de-som methode. De tweede wordt nog niet veel toegepast, maar werkt als titeltester binnen je eigen website (niet via sociale media).

1. Proef op de som: sociale media titel testing

Een beproefde methode is vervolgens om je artikelen onder verschillende titels te verspreiden. Bijvoorbeeld via Twitter. Bij het inplannen van je titels, gebruik je dan steeds dezelfde tijdslots in de week om daarin de verschillende artikel titels te testen. Betaalde software tools om LinkedIn updates en tweets regelmatig in te plannen, zijn Hootsuite (voor verspreiden vooral) en Obi4wan (ook voor webmonitoring en webcare), tekstschrijver Tom Daalderop gebruikt er als freelancer Postfity voor. Bekijk later je Twitter statistieken en je weet welke titels het meest zijn gedeeld op sociale media. Daardoor weet je dus wat je ideale blogtitel zou moeten zijn en kun je de beste blogtitel als vaste titel gaan nemen voor je artikel. Het is misschien wat werk, maar al je schrijfwerk verdient toch meer zichtbaarheid?

2. Titels testen zoals deze binnen je WordPress website getoond worden

Via de gratis WordPress plugin Title Experiments Free kun je meerdere titels toevoegen aan één artikel. Zo kun je dus A/B testen doen op basis van twee of meer titels. De titel test tool meet feitelijk alleen binnen je website. Je gebruikt waarschijnlijk ook de Yoast SEO plugin. De titel die je daar in hebt geplakt (in de snippet), verschijnt in de Google resultaten en wisselt dus niet als je de Title Experiments Free Plugin gebruikt. Ook als je een post/bericht titel normaal gesproken verandert, verandert je titel pas voor Google als je ook binnen de Yoast plugin een nieuwe titel hebt gezet (in de snippet onderin je bericht). Gebruik je daarentegen (ook) de Similar posts plugin dan kun je dankzij de Title Experiments plugin steeds andere titels vinden in de ‘gerelateerde berichten link lijst’ onder elk van je berichten. Het is dus wel degelijk mogelijk, om over tijd heen, te testen welke titel op jouw website meer kliks verzamelt dan een andere titel. Als je deze methode kiest, hoef je niet via sociale media uit te testen. Zie 1.

Algemene tips voor goede titel bedenken

Zet een zoekwoord in de titel; uiterst links

Het zoekwoord dat het meest belangrijk is voor je artikel, en de vervolgconversie, zet je voorin je titel. Gebruik eventueel Google Trends om af te wegen welke woorden populair zijn op het internet (Stel in op Nederland). Laten we even net doen of het zoekwoord: Maarschalkerweerd is.

Beperk je titel tot 55-60 tekens (4 woorden)

Bedenk niet te korte titels en ook niet te lange. 55 á 60 tekens inclusief spaties. Voorbeeld van een goede lengte:
Maarschalkerweerd wint voetbalprijs met 1 punt verschil

Een goede titel dekt de lading

Zorg dat de titel concreet, duidelijk en informatief is. Je weet meteen waarover het gaat. Dus niet:
Team Maarschalkerweerd staat versteld van miniem verschil

Een titel maakt nieuwsgierig en roept tot actie op

Een stap verder gaat nog de activerende titel die prikkelt en overdrijft. Voorbeeld:
Trainer bijt in gras na bizarre voetbalzege Maarschalkerweerd

Een goede titel bekt lekker

En goed bedachte titel klinkt ook nog eens lekker in de oren (als je hardop uitspreek). Denk aan  rijmklanken:
Maarschalkerweerd passeert elftal op één lullig voetbalpuntje.

Tot slot, promoot altijd voortdurend je content en lees mijn tips, hoe goed of slecht je artikel titel ook is. :-)
Succes met WordPress. Bedankt voor delen. Dit stel ik echt op prijs!

Gerben G van Dijk.

Last van wollige teksten en snak je naar klare taal? Probeer je een expert te bewegen naar een meer klantvriendelijke tekst? Tap eens uit een ander vaatje… Ga expert content schrijven via Pair writing. Dat is de boodschap van Wiep Hamstra die op 31 mei 2016 een webschrijven workshop gaf over ‘Pair writing’. Ontdek hoe dit gaat en lees ook mijn bericht over B1 webteksten!

Winst voor de gebruiker is bruikbare content dat antwoord op vragen geeft. Winst voor je organisatie is dat je zonder heen-en-weer mailen, uitstel en afwachten toch tot een (geaccepteerde) tekst komt.

Een alternatief voor ellenlange zinnen

Als je een expert juridische teksten, beleidsteksten of procedures laat schrijven, worden ze al snel te complex. Denk aan juridische zinnen, met meerdere bijzinnen, waar maar geen eind aan komt, en dat alles in het voorliggende kader van de historische besluitvorming. Dit soort zinnen dus. Pair writing biedt je een uitweg…

expert content schrijven

Pair writing in het kort: begin helemaal opnieuw met content maken, maar doe het wel in dialoog met de expert; de ‘subject matter expert’ (SME). Pair Writing is slechts één beschikbare methode voor expert content schrijven. Je doet het als redigeren niet echt een optie is. En als je zonder te blijven mailen een goed resultaat wilt. Al kost het wel een dagdeel. Resultaat is wel één webpagina in klare taal. Eén pagina is genoeg voor één webtaak.

Benodigd bij pair writing (bij meerdere duo’s)

 • beamer
 • Google docs software
 • laptop per duo
 • vooranalyse doc (zie verder)
 • casus/taak die je wilt beschrijven per duo
 • koekjes (volgens Wiep Hamstra echt een tip)

Opwarming: Wat is goede content?

Goede content is in het algemeen:

 • relevant
 • bruikbaar
 • kwalitief en juist (de waarde van expert content)
 • kwantiteit (niet te lang, niet te kort)
 • leesbaar en in klare taal
 • goed van toon (sluit aan bij thema en/of stemming lezer)

Samenwerken met de Subject matter expert

Pair writing is ondermeer dat je vooraf, samen met de expert, de doelen van de tekst bepaalt, waarbij je uitgaat van organisatiedoelen én de doelen van de lezer. Verder sta je nadrukkelijk stil bij de acties die je lezer op de webpagina moet kunnen doen. En via welke weg hij of zij op de betreffende webpagina komt. Goede content is relevant, bruikbaar, niet al te lang en bruikbaar. Nog losstaand van het feit dat wat er staat wel degelijk moet kloppen. In tweetal maak je de vooranalyse van je tekst, maar ook het uitwerken doe je samen, bij toerbeurten, zie: schema. Je gaat samen voor een tekst; de online specialist en de ‘subject matter expert’ (SME).

Expert content schrijven als workshop

Alhoewel je in tweetal kunt starten. Levert het meer op door meerdere tweetallen samen te brengen (2,3 of 4). Het gaat dan om het opzetten van een workshop Pair Writing waarbij ook duo’s elkaar van feedback voorzien. Het levert meer op als er meer feedback ontstaat; tussen de expert en de contentspecialist. Maar niet alleen binnen een duo, maar ook vanuit de andere duo’s. Wiep Hamstra onderscheidt zes stappen in de workshop. Deze zijn als volgt.

Stap 1: Onderwerpen ontdekken

Welke onderwerpen zijn taai of moeilijk, of wellicht nog niet geschreven? Mogelijk zijn er wel teksten, maar is nog onvoldoende nagedacht over de noodzaak voor de lezer en de precieze acties die centraal zouden moeten staan.

Stap 2: Plan de training in: Pair writing

Ga uit van een dagdeel, verdeel de onderwerpen over 2,3 of 4 duo’s.

Stap 3: Elk duo maakt een vooranalyse (25 minuten)

Valkuil van elke organisatie is de interne gerichtheid. Een expert kent zijn onderwerp zo goed, dat hij bijna alles wel online zou kunnen delen: hij of zij denkt dat wat in zijn hoofd zit; op die manier ook relevant is voor de wereld. Integendeel, die bulk is juist troep op een website. Het gaat erom wat de lezer ermee kan en mee moet. Vandaar dat je organisatiedoelen en doelen van de lezer tegenover elkaar moet afwegen. Vragen:

 • Wat zijn de organisatiedoelen met deze expert tekst? Wat is de achterliggende missie?
 • Wat wil de lezer echt weten, welke vragen moeten we als eerste beantwoorden? Zijn wij ook de aangewezen partij om deze vragen te beantwoorden?
 • Hoe navigeert de webbezoeker naar de webpagina, hoe komt hij op deze pagina en wat is de gewenste conversie, oftewel, wat gaat de lezer erna doen: bellen, een formulier invullen, lid worden van de nieuwsbrief? Je moet dus weten wat de online klantreis is in opeenvolgende webpagina’s.

Expert content schrijven, begint dus met deze vooranalyse: (zie doc).

Content-schrijven-met-experts

Stap 4: Presentatie van de vooranalyses (25 minuten)

Elk duo presenteert hun vooranalyse. Iedereen kan feedback geven. Het is praktisch om tijdens de feedback een beamer aan te zetten. De feedback verhoogt de kwaliteit en geeft ideeën voor indeling en/of vormgeving.

Stap 5: Content schrijven voor eerste kladversie (25 – 35 minuten)

Waar het om gaat, is dat de duo’s samen deze schrijfsessie houden, waarbij de rollen duidelijk zijn verdeeld. De één schrijft, de ander stelt vragen. Zou je niet…, Wat bedoel je met? Etc. Pas in de ronde hierna draai je de rollen om.

Je hebt maar korte tijd om in deze concepttekst de hoofdvragen te beantwoorden. Naast de inhoudelijke informatie gaat het ook om waar je de links / acties in de tekst plaatst (de conversie). De belangrijkste antwoorden staan bovenin de tekst. Minder belangrijke vragen komen erna.

Stap 6: Presentatie van de kladtekst

Daarna presenteer je de tekst aan de andere peers (duo’s) en krijg je verdere feedback of content ideeën. Mogelijk ook ideeën, zoals een infographic maken bijvoorbeeld. De tijdsdruk helpt om korte expert content te schrijven. De input van anderen, de feedback, is erop gericht om de content compleet te maken.

Stap 7: Content redigeren voor tweede versie (30 – 45 minuten)

Je wisselt van rol binnen het duo. Wie eerst schreef, stelt nu de vragen. En andersom. Je zou zelfs kunnen wisselen binnen duo’s, maar dat is misschien ook lastig en wat veel gevraagd. Het is belangrijk dat duo’s blijven bestaan uit een inhoudsdeskundige en een communicatiespecialist.

pair-writing-content-schrijven

Klare taal als resultaat

Resultaat is een door de expert geaccepteerde tekst, waarop bovendien meerdere mensen hun feedback hebben gegeven. Grote winst, nogmaals, is dat je zonder heen-en-weer mailen, uitstel en afwachten (relatief) snel tot een tekst komt. Bij elkaar zitten, is echt samenwerken. Het lijkt omslachtig, maar de hoge drukpan zorgt ervoor dat de vurig gewenste, begrijpelijk expert content er ook echt komt. De experts die je content schrijven, moeten wel mandaat hebben en moeten niet worden teruggefloten nadat een andere collega van vakantie is teruggekeerd…

Extra tip: Micro enquete onder doelgroep

Een tweede methode voor meer bruikbare content, is meerdere eindlezers mailen met de vraag: “er komt een pagina over ….. (2 zinnen)”. Welke vragen moeten wij hierin beantwoorden? En wat zijn de belangrijkste twee vragen? Na de respons pas gaan schrijven.

Video over pair writing You Tube

Tot slot nog een video over pair writing (Engelstalig). Vanaf minuut 14 wordt het interessant… Dat was het, deel deze content gerust en reacties zijn zeker welkom. Deel en reageer! Gerben G van Dijk.

Wilt u het Calibri lettertype in Word vervangen door een ander Word standaardlettertype? Dat gaat via sneltoetsen: Ctrl+Shift+F. Als u Word gaat gebruiken, wilt u dat elk document opent met het lettertype van uw keuze.

Lees meer

Zou je wel aan een e-mail nieuwsbrief moeten beginnen? En zo ja, wat is de beste nieuwsbrieven software om te gebruiken met WordPress als website? Ik bespreek verschillende tools voor nieuwsbrieven: YMLP, Mailchimp, Hybrid Connect, Aweber, Google Docs en LinkedIn… Ja, want regelmatige Linkedin updates zijn eigenlijk ook (een moderne vorm van) een online nieuwsbrief. Welke software wil jij gebruiken voor nieuwsbrieven en WordPress. Lees mijn tips voor de beste nieuwsbrieven software. Lees gehele bericht. Lees meer